Undgå flyveaske fra grillen:  Læg en avisside over den gamle aske i grillen. Når de varme kul derefter hældes ovenpå, overlever avissiden lige længe nok til at holde på den flyvende aske.