Gamle bøger der lugter: Hvis man har haft en gammel bog opbevaret i et koldt og fugtigt loft eller kælderrum eller har købt én i en genbrugsforretning, kan den slugte slemt af fugt og mug. Man kan så lægge bogen i en plasticpose sammen med friske høvlspåner i nogle dage, så forsvinder lugten fuldstændig.