Blomster, afskaarne: kan holde sig ret lŠnge, saafremt man drysser en lille Smule Sukker i Vandet, der helst skal fornyes ofte. Ligeledes gavner det at klippe et Stykke af Stilkene, medens de er under Vandet. Et Middel, hvorved afskaarne Blomster skal kunne holde sig i Uger: Drys en Bagatel salpetersur Natron i Vandet.